Tuinen van de toekomst Wie nadenkt over wonen in de toekomst zal ook nadenken over water. Water gaat ook voor de tuin een steeds grotere rol spelen. Daar kunnen we ons maar beter op voorbereiden. Exclusieve tuinen zijn meestal voorzien van een beregeningsinstallatie. Met een computer...

De waarde van een landschap wordt helaas vaak pas onderkend als het verloren dreigt te gaan. De laatste jaren merken we goed de effecten van klimaatverandering. Voor degenen die er oog voor hebben is het duidelijk dat het Nederlandse landschap onder druk staat. Op de...

Ondernemen in het buitengebied Omdat we met veel mensen op een kleine oppervlakte wonen is het noodzakelijk om bewust en zorgvuldig om te gaan met het landschap waar we deel van uitmaken. Een landschappelijke inpassing wordt al snel gezien als een nieuwe verplichting van provincie en...

Exclusieve tuinen en duurzaamheid gaan steeds beter samen. Historisch gezien bestonden weelderige tuinen vooral uit bomen, planten en gazons. Een aanzienlijk kleiner aandeel bestond uit harde materialen. Inmiddels lijken de verhoudingen omgedraaid. De tuin is een verlengstuk van het huis geworden en daarmee is het bouwkundige...

Een gedegen landschappelijke inpassing is inmiddels een vereiste van gemeentes en provincies wanneer bijvoorbeeld een bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Het klinkt als mosterd naar de maaltijd, maar veel ruimtelijke problemen hadden voorkomen kunnen worden als een landschappelijke inpassing aan de basis had gelegen van elk...

Erfbeplanting Boerenerven en erfbeplanting zijn door de eeuwen heen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze vormen een historische eenheid. Alle beplanting op en rondom het erf had een functie. Vrijstaande bomen dienden onder andere als grensmarkering, windkering en zonwering. Houtwallen en bosjes dienden als windkering maar leverden ook...

Zorgvuldig omgaan met bestaande bomen Meer groen is één van de belangrijkste pijlers onder een duurzame klimaat-visie. De realiteit is uiteraard ook dat we met meer mensen minder grond moeten verdelen. Daarom is slim ontwerpen en slimme oplossingen bedenken zo belangrijk. Alléén meer groen aanplanten getuigt niet...

Het is eigenlijk heel vanzelfsprekend, natuurinclusief ontwerpen. Het zou een normaal uitgangspunt moeten zijn om rekening te houden met al wat leeft als je een ontwerp maakt. Wanneer een nieuwe weg een natuurgebied of landelijk gebied doorkruist kan en zal dat meestal betekenen dat daar...

Zorgtuinen hebben als kenmerk dat ze specifiek zijn ontworpen voor een veelal kwetsbare doelgroep. Ze hebben tevens een therapeutisch doel en dienen om het contact met de natuur te herstellen. Dat roept de vraag op waar precies de grenzen liggen die het begrip zorgtuin kaderen....

Wij realiseren Landschappelijke inpassingen in heel Nederland. We begrijpen dat u mogelijk snel een landschappelijke inpassing nodig heeft en kunnen snel schakelen. Landschappelijke inpassingen zijn wat ons betreft een samenwerking met onze opdrachtgevers en met de natuur. Omdat we de taal van de gemeente spreken...

Loading new posts...
No more posts