Natuurinclusief Ontwerpen

Natuurinclusief Ontwerpen

Het is eigenlijk heel vanzelfsprekend, natuurinclusief ontwerpen. Het zou een normaal uitgangspunt moeten zijn om rekening te houden met al wat leeft als je een ontwerp maakt. Wanneer een nieuwe weg een natuurgebied of landelijk gebied doorkruist kan en zal dat meestal betekenen dat daar dieren leven die bepaalde routes volgen. Het is aan de mens om daar rekening mee te houden. Financiële overwegingen gaven in het verleden toch vaker de doorslag. Gelukkig is er steeds meer bewustzijn ten aanzien van onze planeet en wetgeving die de natuur beschermt.

Gemeentes eisen een landschappelijke inpassing alvorens een vergunning wordt verstrekt voor initiatieven in het buitengebied. Een landschappelijke inpassing sluit aan bij de bestaande natuur en probeert bij voorkeur waarde toe te voegen. Onze ervaring met landschappelijke inpassingen varieert van vakantieparken en bedrijventerreinen tot particuliere woonhuizen die verbouwd worden.

Om niet voor verrassingen te komen staan wordt in een vroeg stadium al samengewerkt met een ecologisch adviesbureau. Vanaf de tekentafel wordt zo al rekening gehouden met de aanwezigheid van inheemse diersoorten zoals gierzwaluw, huismus, vleermuis en padden. Soms leven er ook dassen, reptielen en amfibiën in de omgeving. In het ontwikkelplan kunnen bijvoorbeeld nestmogelijkheden meegenomen worden. Voor mensen die in het buitengebied gaan wonen kan de aanwezigheid van een das in de omgeving erg aantrekkelijk zijn. In Brabant liggen een aantal dassenburchten die enkele eeuwen oud zijn.

Wanneer u denkt aan wonen in de natuur, laat ons dan samen werken met LAM Architects. Menno Lam werkt op basis van Biophyllic Design. Zo krijgt natuurlijk wonen een bijzondere vorm. Er zal veel aandacht worden geschonken aan de reden waarom u juist voor deze specifieke plek kiest. Zo kan alles uit de kast worden gehaald om uw optimale leefomgeving vorm te geven.