Landschappelijke inpassing

Wanneer is een landschappelijke inpassing noodzakelijk?

Bij nieuwe bouwactiviteiten in het buitengebied eist uw gemeente meestal een  landschappelijke inpassing. Daarbij wordt gestreefd naar het behoud van een aantrekkelijk landschap met karakteristieke landschappelijke elementen. De onderlinge verschillen tussen de landschapstypes worden hierdoor behouden. Bij een goede landschappelijke inpassing wordt rekening gehouden met de typische kenmerken en kwaliteiten van een landschap en worden deze bij voorkeur versterkt.

 

Meerwaarde

Soms wordt een landschappelijke inpassing als een last gezien. Vanuit uw eigen project kan een landschappelijke inpassing een meerwaarde bieden waar u uiteindelijk veel plezier van gaat ondervinden. Door gebruik te maken van inheemse bomen en planten uit de omgeving wordt uw woning of bedrijf visueel vervlochten met de omgeving. Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor uw project is een inpassingsplan vaak een voorwaarde. In de praktijk levert het maken van een landschappelijk inpassingsplan een win-win situatie op.

 

Ervaring met het buitengebied
Door onze affiniteit met het landelijk gebied hebben we al heel wat landelijke en landschappelijke projecten kunnen realiseren met een streekeigen en landelijke inrichting. Met name in Noord Brabant, Zuid Limburg en het Belgische grensgebied hebben we veel ervaring met de voorkomende landschapstypes en landschapselementen. Maar ook in andere delen van nederland hebben we met succes landschappelijke inpassingen verzorgd.

We hebben o.a. succesvolle landschapsplannen en landschappelijke inpassingen gerealiseerd voor de volgende ontwikkelingen:

-omschakeling van landbouwbedrijf naar zorgboerderij Someren, Noord Brabant;

-bedrijfsterrein schapenhouderij Ter Aar, Zuid Holland;

-uitbreiding bedrijventerrein groenaannemer Margraten, Zuid Limburg;

-vakantiepark Eersel, Noord Brabant;

-ontwikkeling nieuw landgoed Echt, Zuid Limburg;

-camperplaats Eersel, Noord Brabant;

-verbouwing woonhuis Langenboom, Noord Brabant;

-nieuwbouw zorgboerderij Milheeze, Noord Brabant;

-huisvesting arbeidsmigranten Laarbeek, Noord Brabant;

-NSW landgoed Beesel, Limburg

 

Lees meer over onze ervaringen in het buitengebied

Producten:

Omgevingsscan; van een flora & fauna quickscan tot een eerste omgevingsanalyse waarmee de uitgangspunten verhelderd worden.

Landschappelijk inpassingsplan; een voorstel om uw ontwikkeling te laten aansluiten op het plangebied.

Landschapsplan; een concrete invulling van het landschappelijke deelgebied van uw project.

Erfbeplantingsplan; een voorstel voor streekeigen beplanting.