Landschappelijke inpassing van projecten in het buitengebied
17774
page-template-default,page,page-id-17774,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Landschappelijke inpassing

Landschappelijke inpassing

Wanneer is een landschappelijke inpassing noodzakelijk?

Bij nieuwe bouwactiviteiten in het buitengebied stelt uw gemeente eisen aan de landschappelijke inpassing. Daarbij wordt gestreefd naar het behoud van een aantrekkelijk landschap met karakteristieke landschappelijke elementen. Het behouden en versterken van deze karakteristieke elementen is belangrijk. De onderlinge verschillen tussen de landschapstypes worden hierdoor behouden. Bij een goede landschappelijke inpassing wordt rekening gehouden met de typische kenmerken en kwaliteiten van een landschap.  De landschappelijke inpassing bouwt voort op het LOP (Landschappelijk Ontwikkelings Plan) bij uw gemeente.

Meerwaarde

Vanuit uw eigen project gezien kan een landschappelijke inpassing een meerwaarde bieden waar u uiteindelijk veel plezier van gaat ondervinden. Door gebruik te maken van inheemse plantensoorten uit de omgeving wordt uw woning of bedrijf visueel vervlochten met de omgeving.

Ook voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor uw project is inpassingsplan vaak een voorwaarde.

Ervaring met het buitengebied

Door onze affiniteit met het landelijk gebied hebben we al heel wat landelijke en landschappelijke projecten kunnen realiseren met een streekeigen en landelijke inrichting. Met name in Noord Brabant, Zuid Limburg en het Belgische grensgebied hebben we ervaring met de voorkomende landschapstypes en landschapselementen.

Producten

Wij kunnen u het volgende aanbieden:

-Omgevingsscan; van een flora & fauna quickscan tot een eerste omgevingsanalyse waarmee de uitgangspunten verhelderd worden.

-Inpassingsplan; een voorstel om uw ontwikkeling  te laten aansluiten op het plangebied.

-Inrichtingsplan; een concrete invulling van het landschappelijke deelgebied van uw project.

-Beplantingsplan; een voorstel voor streekeigen beplanting.

Terreininrichting recreatie
Exclusieve tuinen met een natuurlijke uitstraling