Landschappelijke inpassingen in heel Nederland

Landschappelijke inpassingen in heel Nederland

Wij realiseren Landschappelijke inpassingen in heel Nederland. We begrijpen dat u mogelijk snel een landschappelijke inpassing nodig heeft en kunnen snel schakelen. Landschappelijke inpassingen zijn wat ons betreft een samenwerking met onze opdrachtgevers en met de natuur. Omdat we de taal van de gemeente spreken en goed op de hoogte zijn van gemeentelijke ambities en streefbeelden, slagen onze landschappelijke inpassingen altijd.

We dragen het Nederlandse landschap een warm hart toe en willen het graag op een mooie manier versterken. Door middel van een landschappelijke inpassing kunt u ook bijdragen aan een authentieke en veerkrachtigere natuur met meer biodiversiteit.

Uiteraard willen we er alles aan doen om uw initiatief te ondersteunen en uw bouwplannen mogelijk te maken. We zien altijd mogelijkheden om mooie combinaties te maken waardoor u  aantrekkelijker zult wonen en / of werken en waardoor gelijktijdig de natuur versterkt wordt.

Erfbeplantingsplan

Boerenerven en erfbeplanting zijn door de geschiedenis heen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de veranderende economische en maatschappelijke omstandigheden veranderden de boerenerven ook mee. Alle beplanting op en rondom het erf had een functie. Vrijstaande bomen dienden onder andere als grensmarkering, windkering en zonwering. Houtwallen en bosjes dienden als windkering maar leverden ook gebruikshout. Heggen waren bedoeld als veekering en hoogstamboomgaarden leverden fruit voor eigen gebruik.

Erfbeplanting draagt bij aan een aantrekkelijk landschap en heeft grote waarde voor planten en dieren. Ook levert het voedsel, nest- en schuilgelegenheid voor vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en insecten.

Graag verzorgen we voor u een landschappelijke inpassing of maken we een mooi erfbeplantingsplan dat een waardevolle bijdrage levert aan uw woning of bedrijf en aan de landelijke omgeving.

Buro Buitenlust – De eerste stap naar een mooi buitenleven-

Tags: