De waarde van een landschappelijke inpassing

De waarde van een landschappelijke inpassing

De waarde van een landschap wordt helaas vaak pas onderkend als het verloren dreigt te gaan. De laatste jaren merken we goed de effecten van klimaatverandering. Voor degenen die er oog voor hebben is het duidelijk dat het Nederlandse landschap onder druk staat. Op de hoger gelegen zandgronden hebben bomen het extra moeilijk. Het grondwaterpeil zakt in de zomer steeds vaker tot ver buiten het bereik van hun wortels. Om als boom te overleven, laten bomen hun buitenste takken afsterven. De Beuk is een voorbeeld van een boom die worstelt met de grondwaterstanden. Teveel water, daar houdt een beuk niet van, maar lage grondwaterstanden zijn voor de Beuk extra moeilijk vanwege zijn oppervlakkig wortelstelsel.

Er wordt hard gewerkt om natuurgebieden te laten overleven in deze uitdagende tijd. Het waterschap kan ervoor zorgen dat de grondwaterstand in bepaalde gebieden kunstmatig verhoogd wordt. Deze natuurgebieden liggen doorgaands lager dan de agrarische omgeving waar met sloten een netwerk is aangelegd dat initieel beoeld was om water af te voeren. Nu kunnen de waterschappen water vasthouden en af laten vloeien naar nabij gelegen natuurgebieden. De natuurgebieden op de hogere zandgronden zijn afhankelijker van neerslag. Om deze gebieden water vast te laten houden werken de beheerders aan een robuuster systeem dat beter bestand is tegen langere periodes van droogte. Bomen die hun blad laten vallen dragen bij aan een strooisellaag die de bodem helpt water langer vast te houden. De voormalige productiebossen met Grove Den misten een dergelijke strooisellaag.  Geleidelijk worden de productiebossen vervangen en daarmee de naaldbomen door loofbomen. Afwateringskanalen in het bos, die bedoeld waren om water af te voeren kunnen aan de uiteinden worden afgesloten waardoor ze bij forse regenval als wadi kunnen functioneren. Meewerken met de natuur is essentieel om de natuur weerbaarder te maken.

Als u in de omgeving van een natuurgebied woont kunt u met een landschappelijke inpassing de aansluiting maken op dat natuurgebied. Flora en fauna migreren over perceelsgrenen heen. Elk klein stapsteentje wordt gebruikt en kan een verbinding vormen in een groter systeem en verschil maken. Elk particulier initiatief om de natuur te versterken dat weloverwogen neergezet wordt is een waardevolle bijdrage aan een groter ecosysteem. Daarom is een landschappelijke inpassing een zeer waardevol instrument om de natuur mee te versterken.

De biodiversiteit in een goed door mensen beheerd landschap blijkt vaak groter dan in natuurgebieden. Reden te meer om ons landschap de aandacht te geven die het verdient.

Buro Buitenlust – De eerste stap naar een mooi buitenleven-

Tags: