Klimaatadaptief ontwerpen

Klimaatadaptief ontwerpen

Zorgvuldig omgaan met bestaande bomen

Meer groen is één van de belangrijkste pijlers onder een duurzame klimaat-visie. De realiteit is uiteraard ook dat we met meer mensen minder grond moeten verdelen. Daarom is slim ontwerpen en slimme oplossingen bedenken zo belangrijk.

Alléén meer groen aanplanten getuigt niet van visie. Het zou jammer zijn als er nu bomen aangeplant worden die het over tien jaar te moeilijk gaan krijgen vanwege een verkeerde standplaats. Inheemse bomen hebben zich heel langzaam aangepast aan de lokale omstandigheden. Rond en nabij een nieuwe boom ontstaat op den duur een heel ecosysteem. Een dergelijk systeem zorgt voor een robuuste en weerbare natuur en is in staat om bedreigingen en ziekten tot op zekere hoogte het hoofd te bieden.

Een boom werd de afgelopen decennia snel verwijderd wanneer deze “in de weg” leek te staan van een geplande bouwactiviteit. In het beste geval werden er bomen voor terug geplaatst. Maar, een grote boom van 150 jaar oud zet evenveel CO2 om als 500 bomen van 10 jaar oud. Dat is een factor van betekenis om rekening mee te houden. Door zorgvuldig te kijken naar de staat van bestaande bomen en hun plek in een nieuwe ontwikkeling worden misstappen voorkomen.

Op de hoge zandgronden zoals in Brabant en het oosten van het land  zijn er watertekorten en is vervuiling vooral afkomstig van de landbouw. Steeds meer natuur, waaronder waardevolle bomen lijden hieronder.

Waterberging kan ervoor zorgen dat water in droge periodes beter kan worden benut. Bij een onverharde bodem kan het water langzaam in de bodem sijpelen en komt het terecht in het grondwater. In het ontwerp houden we integraal rekening met duurzaamheid ten behoeve van:

minder hittestress;

minder wateroverlast;

meer biodiversiteit;

minder nadelige gevolgen van langdurige droogte.