Landschapsplan

Wanneer heeft u een landschapsplan nodig?

Het buitengebied wordt steeds belangrijker in ons kleine landje. Wonen, werken en leven in een gezond buitengebied is voor veel mensen een droom. Het buitengebied staat op dit moment onder druk. De grenzen aan schaalvergroting in de landbouw zijn bereikt. Agrariërs kijken vooruit en overwegen te stoppen of zoeken naar nieuwe verdienmodellen. Men oriënteert zich op nieuwe bestemmingen voor bestaand vastgoed en omliggende landerijen. Deze ontwikkelingen bieden ook mogelijkheden waarbij mens en natuur een nieuwe balans kunnen vinden. Het is hoopgevend dat bewoners van het buitengebied er zelf voor kiezen om hun ontwikkeling in harmonie met het landschap vorm te geven. Op het erf en omliggende landerijen worden waardevolle landschapselementen aangelegd zoals windsingels, fruitboomgaarden, poelen, hagen en hakhoutbosjes.

Bij grootschalige ontwikkelingen (nieuw of uitbreiding van bestaand) eisen gemeentes en provincies naast een investering in de ontwikkeling zelf, ook een investering in de omgevingskwaliteit.  Op deze manier wordt voorkomen dat de omgevingskwaliteit wordt aangetast en ecologisch en landschappelijk kapitaal als gevolg van de nieuwe ontwikkeling verloren gaat. Dat er voldoende wordt gecompenseerd kan aangetoond worden met een ruimtelijke onderbouwing.

Bij een landschapsplan wordt gekeken naar de ontstaansgeschiedenis van het landschap, de ruimtelijke opbouw van het landschap, karakteristieke beplantingsvormen en natuurwaarden die in de omgeving aanwezig zijn.

Wij adviseren bedrijven en particulieren bij hun initiatieven en hebben al vele ontwikkelingen in het buitengebied mogelijk gemaakt. Daarbij streven naar een oprechte balans tussen ontwikkeling en landschap. De praktijk wijst uit dat op deze basis ook meer mogelijk is bij gemeenten en provincies.

We hebben o.a. succesvolle landschapsplannen en landschappelijke inpassingen gerealiseerd voor de volgende ontwikkelingen:

-omschakeling van landbouwbedrijf naar zorgboerderij Someren, Noord Brabant;

-bedrijfsterrein schapenhouderij Ter Aar, Zuid Holland;

-uitbreiding bedrijventerrein groenaannemer Margraten, Zuid Limburg;

-vakantiepark Eersel, Noord Brabant;

-ontwikkeling nieuw landgoed Echt, Zuid Limburg;

-camperplaats Eersel, Noord Brabant;

-verbouwing woonhuis Langenboom, Noord Brabant;

-nieuwbouw zorgboerderij Milheeze, Noord Brabant;

-huisvesting arbeidsmigranten Laarbeek, Noord Brabant;

-NSW landgoed Beesel, Limburg

Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden of wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Buro Buitenlust – De eerste stap naar een mooi buitenleven-

Landschapsplan

Producten:

Omgevingsscan; van een flora & fauna quickscan tot een eerste omgevingsanalyse waarmee de uitgangspunten verhelderd worden.

Landschappelijk inpassingsplan; een voorstel om uw ontwikkeling te laten aansluiten op het plangebied.

Landschapsplan; een concrete invulling van het landschappelijke deelgebied van uw project.

Erfbeplantingsplan; een voorstel voor streekeigen beplanting.