Recreatie

Ons leven wordt steeds drukker. Wanneer we er even tussen uit willen is ontspannen in een groene natuurlijke omgeving een weldaad. De natuur biedt ontspanning en van bloeiende planten wordt je opgewekt en vrolijk.

Recreëren in een natuurlijke omgeving

Voor de recreatiesector is groen een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Om grote aantallen gasten met plezier te kunnen laten recreëren in een groene omgeving is een doordacht ontwerp van de omgeving een essentiële voorwaarde.

 

Beheer
Een professioneel groenbeheer is noodzakelijk wanneer het groen grote oppervlaktes beslaat. Om een goede ontwikkeling van het groen in gang te zetten en te behouden moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Wij adviseren graag over een professioneel beheer.

 

Ervaring met het buitengebied
Door onze affiniteit met het landelijk gebied hebben we al heel wat landelijke en landschappelijke projecten kunnen realiseren met een streekeigen en landelijke inrichting. Met name in Noord Brabant, Zuid Limburg en het Belgische grensgebied hebben we ervaring met de voorkomende landschapstypes en landschapselementen.

 

Lees meer over onze ervaringen in het buitengebied