Erfbeplantingsplan

Exclusieve tuin woonboerderij landgoed Limburg

Erfbeplantingsplan

Erfbeplanting

Boerenerven en erfbeplanting zijn door de eeuwen heen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze vormen een historische eenheid.

Alle beplanting op en rondom het erf had een functie. Vrijstaande bomen dienden onder andere als grensmarkering, windkering en zonwering. Houtwallen en bosjes dienden als windkering maar leverden ook gebruikshout zoals weidepalen en brandhout.

Heggen waren bedoeld als veekering en hoogstamboomgaarden leverden fruit voor eigen gebruik. Erfbeplanting en bebouwing op het erf vormen één geheel en geven het buitengebied hun karakteristieke gezicht.

Erfbeplanting draagt bij aan een aantrekkelijk landschap en heeft grote waarde voor planten en dieren. Ook levert het voedsel, nest- en schuilgelegenheid voor vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en insecten.

Je ziet wilgen, elzen en populieren regelmatig terug in de vorm van een windsingel. Een windsingel kan van groot belang zijn in het buitengebied voor het behoud van fruitbomen, maar ook voor beschutting van de eigen tuin. Ook hagen spelen een belangrijke rol bij het landelijke beeld en kaderen het perceel.

Buro Buitenlust – De eerste stap naar een mooi buitenleven-

Tags: