Klimaatbestendige exclusieve tuinen

Klimaatbestendige exclusieve tuinen

Tuinen van de toekomst

Wie nadenkt over wonen in de toekomst zal ook nadenken over water. Water gaat ook voor de tuin een steeds grotere rol spelen. Daar kunnen we ons maar beter op voorbereiden. Exclusieve tuinen zijn meestal voorzien van een beregeningsinstallatie. Met een computer gestuurd systeem lijken alle problemen ten aanzien van voldoende water geven opgelost. Helaas is de praktijk anders en complexer. Er zijn planten die houden van zon maar ook een (permanent) vochtige bodem verlangen. Maar er zijn ook planten die goed gedijen op een wat drogere bodem. Als deze planten gecombineerd worden geeft dat problemen in de watervoorziening.

Beregeningsinstallatie

Een beregeningsinstallatie is een waardevol bezit, zeker gezien de droge zomers die steeds vaker voorkomen. Tuinen kunnen niet zonder water. Tot enkele jaren geleden was het voldoende als je een enkele keer in de zomer de tuin besproeide. Planten worden sterker als ze niet regelmatig water krijgen. Ze gaan dieper wortelen op zoek naar water. Dat geeft ze in droge tijden de kans om te overleven. Planten die dagelijks beregend worden zijn feitelijk afhankelijk van een “infuus”. Hun wortels blijven in de bovenste laag van de bodem, want daar is immers voldoende water aanwezig. Ondanks het voordeel van minder beregenen, is dat steeds vaker niet meer mogelijk. Als de grondwaterstand fors gedaald is heeft dat grote gevolgen voor de bodemvochtigheid en is water geven de enige manier om je tuin te behouden.

Klimaatbestendige tuinen

Om rekening te houden met het veranderende klimaat en om beter en efficiënter met water om te gaan kan de tuin daar maar beter op ingericht worden.

  • Door plantengroepen die om gelijke omstandigheden vragen samen te groeperen ontstaan er in de tuin gedeeltes waar meer behoefte is aan vocht en gedeeltes die tijdelijk droger mogen staan. Het is duidelijk dat deze manier van ontwerpen een andere inzet van de beregening vraagt. Een beregeningsinstallatie wordt meestal voorzien van groepen en is dus instelbaar op de verschillende zones in de tuin met een andere waterbehoefte. Op deze manier wordt voorkomen dat planten schimmels krijgen door teveel water, of dat planten afsterven door te weinig water.
  • Er zijn boomsoorten die beter bestand zijn tegen de grote verschillen in weersomstandigheden waar we steeds meer mee te maken krijgen.
  • Hoogteverschillen in de tuin zijn mooi maar kunnen tevens een risico vormen voor overtollig regenwater en hoge grondwaterstanden. Hoogteverschillen kunnen echter ook helpen om verschillende omstandigheden voor plantengroepen te creëren. Een hoger gelegen gedeelte in de tuin zal immers sneller droog vallen en een lager gelegen gedeelte van de tuin zal wat langer vochtig blijven.

Kennis van uw eigen grond

Om de juiste keuzes te kunnen maken is kennis van de aanwezige grondsoort en van het grondwaterpeil belangrijk. Geomorfologie (bestudeert de vormen van het landschap en de processen die bij het ontstaan daarvan een rol spelen of hebben gespeeld) is van grote invloed op de tuin. Het verleden heeft bepaalt welke ondergrond er in uw tuin aanwezig is en dat zou leidend moeten zijn in een tuinontwerp. Uiteraard is het mogelijk om oppervlakkig de grond te verbeteren, maar wanneer de omstandigheden uitdagender worden, gaat de ondergrond een grotere rol spelen. Op de hogere zandgronden zakt het regenwater snel in de bodem na een regenbui. Op kleigronden duurt dat veel langer.

Bij de aanleg van exclusieve tuinen is het beeldbepalende aspect erg belangrijk. Soms wordt daarbij vergeten dat niet alles mogelijk is op een bepaalde plek. De uitgangspunten van een perceel zijn leidend en zouden van invloed moeten zijn op het ontwerp. Dat leidt tot sterkere tuinen die uiteindelijk mooiere tuinen worden. Meewerken met de natuur is daarvoor essentieel.

Buro Buitenlust – De eerste stap naar een mooi buitenleven-

Tags: