Erfinrichtingsplan

Wanneer heeft u een erfinrichtingsplan nodig?

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt door de gemeente meestal gevraagd om een erfinrichtingsplan. Het gaat hierbij primair om de impact van de ontwikkeling op de omgeving. Uit een erfinrichtingsplan is af te lezen waar een nieuw gebouw op het erf komt te staan en hoe de verschillende functies op een erf met elkaar samenhangen. In- en uitritten,  laden en lossen,  parkeren, opslag, maar ook de plek van een siertuin, boomgaard of poel worden aangegeven.

In een erfinrichtingsplan worden landschapselementen aangegeven zoals bijvoorbeeld een landschapsboom, knotbomen, een weidevogelpoel, een hakhoutbosje enz. Deze landschapselementen bieden landschappelijke compensatie op het eigen erf voor de bouw van bijvoorbeeld een schuur of nieuwe woning. De relatie met de omgeving wordt verder uitgewerkt in een landschappelijk inpassingsplan.

Bij een landschapsplan worden deze landschapselementen ook gebruikt in de omgeving van de nieuwe ontwikkeling. Denk hierbij aan de regeling kwaliteitsimpuls groene omgeving. Ook op het gebied van de diverse regelingen kunnen wij u adviseren.

Wij adviseren bedrijven en particulieren bij hun initiatieven en hebben al vele ontwikkelingen in het buitengebied mogelijk gemaakt. Daarbij streven we naar een oprechte balans tussen ontwikkeling en landschap. De praktijk wijst uit dat op deze basis ook meer mogelijk is bij gemeenten en provincies.

We hebben o.a. succesvolle landschapsplannen en landschappelijke inpassingen gerealiseerd voor de volgende ontwikkelingen:

-omschakeling van landbouwbedrijf naar zorgboerderij Someren, Noord Brabant;

-bedrijfsterrein schapenhouderij Ter Aar, Zuid Holland;

-uitbreiding bedrijventerrein groenaannemer Margraten, Zuid Limburg;

-vakantiepark Eersel, Noord Brabant;

-ontwikkeling nieuw landgoed Echt, Zuid Limburg;

-camperplaats Eersel, Noord Brabant;

-verbouwing woonhuis Langenboom, Noord Brabant;

-nieuwbouw zorgboerderij Milheeze, Noord Brabant;

-huisvesting arbeidsmigranten Laarbeek, Noord Brabant;

-NSW landgoed Beesel, Limburg

Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden of wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Buro Buitenlust – De eerste stap naar een mooi buitenleven-

Ontwikkelingen in het buitengebied

Producten:

Omgevingsscan; van een flora & fauna quickscan tot een eerste omgevingsanalyse waarmee de uitgangspunten verhelderd worden.

Landschappelijk inpassingsplan; een voorstel om uw ontwikkeling te laten aansluiten op het plangebied.

Landschapsplan; een concrete invulling van het landschappelijke deelgebied van uw project.

Erfbeplantingsplan; een voorstel voor streekeigen beplanting.