Landgoed-ontwikkeling

De ontwikkeling van een nieuw landgoed vereist een heldere beeldvorming. Het is doorgaans een intensief proces waarbij veel partijen betrokken zijn. De communicatie met betrokken partijen verloopt effectiever met een duidelijk plan op tafel. Het landschappelijk ontwerp is de basis van het toekomstige landgoed.

Tuinontwerp met natuurlijke beplanting

Maak een droomplek van uw landgoed

De uitwerking van een ontwerp wordt bepaald door de aanwezige uitgangspunten. Soms moet het bestemmingsplan worden gewijzigd om de beoogde ontwikkelingen mogelijk te maken.

Er liggen momenteel veel mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling in het buitengebied. Heeft u een boerenbedrijf en zoekt u naar een nieuwe bestemming voor uw landerijen, neem contact met ons op en laat u informeren. We hebben veel ervaring op het gebied van zorg en recreatie en kunnen u begeleiden bij het ontwikkelen van een nieuw landgoed.

 

Altijd is er sprake van een synergie met de omgeving. Respect voor het omliggende landschap is in onze ervaring het sterkste uitgangspunt voor succes.

Realisatie van uw wensen

Onze plannen kunnen van groot belang zijn bij het aanvragen van een bouwvergunning. Het totaalplaatje is bij een vergunningsaanvraag doorslaggevend. Een respectvolle landschappelijke inpassing vergroot de kans op succes. Daarom zijn we graag vanaf het begin betrokken en is een nauwe samenwerking met de architect uitgangspunt.

 

Communicatie
Kadaster, gemeente, provincie, planoloog, ecoloog, archeoloog, architect, financieel adviseur zijn partijen waar u zoal mee te maken kunt krijgen. Wij begrijpen de diverse belangen en hebben de ervaring dat een zorgvuldige communicatie veel mogelijk maakt.

Bent u eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een landgoed? Dan kunt u uw landgoed laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928. U krijgt dan fiscale faciliteiten, zodat u uw landgoed makkelijker in stand kunt houden.

Landgoed Noord Brabant