Landschappelijke inpassing als basis voor een ruimtelijk ontwerp

Landschappelijke inpassing als basis voor een ruimtelijk ontwerp

Een gedegen landschappelijke inpassing is inmiddels een vereiste van gemeentes en provincies wanneer bijvoorbeeld een bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Het klinkt als mosterd naar de maaltijd, maar veel ruimtelijke problemen hadden voorkomen kunnen worden als een landschappelijke inpassing aan de basis had gelegen van elk ruimtelijk initiatief.

Een landschappelijke inpassing biedt immers inzicht in de ruimtelijke context van een plek. Er wordt o.a. zorgvuldig gekeken naar historie, landschapstype, potentieel natuurlijke vegetatie, geomorfologie (hoe is het landschap ontstaan), bodem, grondwater en beleidskaders die van toepassing zijn op de betreffende plek. Dit zijn factoren die meestal lange tijd hun invloed hadden en die mogelijk ook hun invloed nog lange tijd zullen blijven hebben op de betreffende plek. Inzicht in deze factoren geeft een gedegen basis voor een succesvol ontwerp. Nieuwe aanplant zal zich immers thuis voelen en er vindt op allerlei niveaus een verbinding met de naaste omgeving plaats. Dat komt niet alleen ons versnipperde Nederlandse landschap visueel ten goede, het geeft ook nieuwe kansen aan de natuur om zich te herstellen.

Uiteraard kan dit grootschalig toegepast leiden tot een versterkt Nederlands landschap met een duidelijke identiteit. Maar het kan in feite op elk niveau worden toegepast en de voordelen betalen zich altijd terug. Voordat gestart wordt met een tuinontwerp kan even verder kijken dan de modetrends in de tuinwereld tot een tuin leiden die een sterkere basis heeft. De tuin past beter in zijn omgeving, heeft enkele verwijzingen naar de historie van de plek of het omliggend landschap waar de tuin deel van uitmaakt. Niet in het minst belangrijk is de tuin beter opgewassen tegen klimatologische veranderingen. Een tuin met een achterliggende gedachte biedt ook een mooi verhaal aan de tuineigenaar voor geïnteresseerden.

In feite kan elke tuin en elk terrein een stapsteen zijn in een groter landschap. Dieren en planten zullen hier dankbaar gebruik van maken.

Buro Buitenlust – De eerste stap naar een mooi buitenleven-

Tags: