Landschappelijke inpassing zonnepanelen particulier en bedrijf

Landschappelijke inpassing

Landschappelijke inpassing zonnepanelen particulier en bedrijf

Zonnepanelen

Soms zijn er zijn redenen waardoor zonnepanelen niet op het dak kunnen worden geplaatst of u wil dat niet om specifieke redenen.

Er is sprake van:

  • een monumentaal pand;
  • een rietgedekte kap;
  • of er valt teveel schaduw op het dak.

 

Wilt u zonnepanelen in uw tuin of weiland plaatsen dan zijn er een aantal voorwaarden:

  • De constructie dient te voldoen aan het geldende bestemmingsplan.
  • De constructie mag niet hoger zijn dan 5 meter.

 

In de meeste gevallen is geen (omgevings-)vergunning nodig voor plaatsing van zonnepanelen of zonnecollectoren. Soms is een vergunning wel nodig. Bijvoorbeeld als het niet past in het plaatselijke bestemmingsplan. Informeer bij uw gemeente of u de zonnepanelen vergunningsvrij mag plaatsen.

 

Landschappelijke inpassing

Een landschappelijke inpassing voor zonnepanelen is in de basis niet anders dan andere landschappelijke inpassingen.

De kernvraag is: Hoe kan het project op een positieve manier bijdragen aan de landschappelijke omgeving?

Om een waardevol buitengebied te behouden en natuurwaarden verder te ontwikkelen is zorgvuldigheid gewenst.

Zonneparken die ingezaaid worden met bloemenmengsels kunnen een bijdrage leveren aan nabijgelegen gewassen door middel van bestuiving door hommels en bijen. Zonneparken kunnen oases van rust worden waar veel dieren zich tot aangetrokken voelen. Door aan de randen groenstroken aan te leggen met inheemse soorten kunnen ook schuil- en broedgelegenheden worden gerealiseerd.

Een zonnepark is een nieuw systeem dat deels open en deels gesloten is als we kijken naar de invloed van de zon. Het gevolg daarvan is dat er deels een vochtige ondergrond zal ontstaan. Een bloemenmengsel dient op deze omstandigheden te worden afgestemd.

We kunnen u van dienst zijn met een landschappelijke inpassing voor uw initiatief. Dat kan een particulier initiatief in het buitengebied zijn, maar ook een zakelijk initiatief van een landbouwbedrijf, een recreatiepark, camping, zorginstelling of bedrijventerrein.

 

Buro Buitenlust – De eerste stap naar een mooi buitenleven-

Tags: