Landschappelijke inpassing Uden

Landschappelijke inpassing Uden

We helpen u graag bij het mogelijk maken van uw plannen in het buitengebied.

Wij maken:

  • landschapsplannen,
  • landschapelijke inpassingen
  • en erfbeplantingsplannen.

 

Dat doen we niet zomaar. We zijn ons bewust van de waarde die ons landschap vertegenwoordigt. Om ook voor de toekomst een leefbaar buitengebied te behouden waar we prettig kunnen wonen, werken en recreëren moeten we de waarde van dat gebied zien te behouden en te versterken. Met landschappelijke inpassingen hebben we keer op keer mogen ondervinden dat met de juiste intenties veel mogelijk is. Wanneer het landschap voldoende aandacht krijgt in de planvorming, blijkt in de praktijk meer mogelijk in de bouwplannen. En zo hoort het ook wat ons betreft. We willen laten zien dat mooie initiatieven in het buitengebied mogelijk zijn mits het landschap daarin de rol krijgt die het verdient.

Ons landschap -Landschappelijke inpassing Uden Noord Brabant-

“Het is mooi om je te realiseren op welke grond je leeft”. Dat creëert  meer betrokkenheid bij het landschap waar je in / aan woont, werkt of waar je graag verblijft. We zijn er ons vaak niet bewust van dat het landschap waar we al jaren deel van uit maken door de geschiedenis enorm van gedaante is gewisseld. Misschien relativeert dat ook een beetje de grote veranderingen in klimaat die op dit moment plaatsvinden, zonder deze te bagatelliseren. Voor de geïnteresseerde lezer een stukje beknopte historie over de ontwikkeling van ons landschap.

Meer dan twee miljoen jaren geleden ontstonden scheuren in de aardkorst van het huidige Noord Brabant door de stuwende krachten van de Ardennen en de Eifel.

In Uden wonen we vlakbij De Peelrandbreuk die daarvan het gevolg was. Brabant lag toen nog onder zeeniveau. Door slib van de Rijn en een nieuwe ijstijd ontstond de basis voor het Brabant zoals we het nu kennen. Als gevolg van hoogteverschillen in het landschap en allerlei stroompjes die het land doorsnijden ontstonden verschillende landschapstypen.

In onze regio van noord Brabant vonden in een lange geschiedenis zandverstuivingen plaats waardoor hoge zandvlaktes en beekdalen ontstonden.

Op de zandgronden ontwikkelde zich een oerbos. Met de komst van de mens is dat oerbos verdwenen omdat er behoeft was aan landbouwgrond. Door de kap van bomen vonden nieuwe zandverstuivingen plaats en ontstonden er heidegebieden die we nog steeds kennen. Om de verstuivingen verder tegen te gaan werden de dennenbossen aangeplant waarin wij in ons tijdvakje wandelen en fietsen.

Op dit moment zijn er nieuwe uitdagingen. Door droogte en verzuring hebben de bossen en de heide het zwaar. Een gemengd bos zal meer weerstand kunnen bieden tegen de grote wisselingen in het klimaat die er op dit moment plaatsvinden. Daarin wordt al volop geïnvesteerd, maar zulke maatregelen kosten tijd.

Als u in de bevoorrechte positie bent en u heeft een eigen stukje grond in het buitengebied kunt u een bijdrage leveren aan het landschap, zowel visueel als ecologisch.

Landschapstypen

Als gevolg van de ruilverkaveling sinds de jaren 50 is van de kleinschaligheid die het gebied typeerde weinig meer over. Houtwallen en struiken werden verwijderd om grote aaneengesloten rechte percelen te creëren. In tien jaar tijd verdween een eeuwen lange manier van leven met het land. Begrijpelijk dat het economisch denken in die periode de overhand kreeg, maar het gevolg was een monotoon cultuurlandschap.

Op dit moment is er weer aandacht voor een diverser landschap, voor meer verbinding met de natuur. De Maashorst is een gebied dat grotendeels met rust wordt gelaten. Poelen en vennen worden beheerd en onderhouden, er is aandacht voor kersenboomgaarden en houtwallen,  bloemrijk grasland siert steeds vaker de bermen.

Ecologische verbindingszone

Om een vitaal en toekomstbestendig buitengebied te waarborgen zijn er landschappelijke visies en kwaliteitskaders gemaakt door provincies en gemeenten. Binnen de deze landschappelijke kaders kunt u uw ontwikkeling vorm geven. Elk buitengebied heeft een eigen landschapstype of verschillende landschapstypen. Het buitengebied is veelal een combinatie van agrarisch landschap en natuurlijk landschap. Door de huidige klimatologische en maatschappelijke ontwikkelingen is het buitengebied in beweging. Er zijn nieuwe mogelijkheden en kansen.

 

Buro Buitenlust – De eerste stap naar een mooi buitenleven-

Tags: