Snel een landschappelijke inpassing nodig?

Exclusieve tuin woonboerderij landgoed Limburg

Snel een landschappelijke inpassing nodig?

Landschappelijke inpassing

U wil uw plannen realiseren in het buitengebied. Mogelijk heeft u er nog niet bij stil gestaan dat de gemeente eisen stelt aan zulke initiatieven. Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning is vaak een landschappelijke inpassing noodzakelijk. Als u eenmaal enthousiast uw plannen heeft opgestart komt deze extra eis vaak niet gelegen. Wij begrijpen dat en kunnen snel schakelen bij het verzorgen van een landschappelijke inpassing.

Ook al lijkt het mogelijk niet direct zo, een landschappelijke inpassing biedt uiteindelijk heel wat voordelen. En ook al zijn er vereisten vanuit de provincie en de gemeente, bij ons bent ú het vertrekpunt. We gaan eerst zorgvuldig met u samen kijken hoe u graag wil leven, wonen en / of werken op uw perceel. Dat staat bovenaan bij het vormgeven van elke landschappelijke inpassing.

Er zullen elementen zijn in de omgeving die minder fraai zijn om te zien en die bij voorkeur aan het zicht worden onttrokken. Maar als u het voorrecht heeft om in het buitengebied te wonen of werken zult u een vrij uitzicht op uw omgeving wellicht waarderen. Door zorgvuldig te kijken wat er groeit en bloeit in de omgeving kunnen we uw perceel en de landschappelijke omgeving op een mooie manier met elkaar verbinden.

Landschapsplan en erfbeplantingsplan

Boerenerven en erfbeplanting zijn door de geschiedenis heen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de veranderende economische en maatschappelijke omstandigheden veranderden de boerenerven ook mee. Alle beplanting op en rondom het erf had een functie. Vrijstaande bomen dienden onder andere als grensmarkering, windkering en zonwering. Houtwallen en bosjes dienden als windkering maar leverden ook gebruikshout. Heggen waren bedoeld als veekering en hoogstamboomgaarden leverden fruit voor eigen gebruik.

Erfbeplanting draagt bij aan een aantrekkelijk landschap en heeft grote waarde voor planten en dieren. Ook levert het voedsel, nest- en schuilgelegenheid voor vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen en insecten.

 

Buro Buitenlust – De eerste stap naar een mooi buitenleven-

Tags: