Zorgtuinen - Buro Buitenlust
16005
page-template-default,page,page-id-16005,page-child,parent-pageid-15929,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Zorgtuinen

Ontwerp van zorgtuinen

Door een beroep te doen op het potentieel van mensen, blijven ze vitaal en blijken ze in staat tot meer dan verwacht. Door daglicht- en groentoepassingen binnen de woon- en werkomgeving van zorginstellingen kan het welbevinden van de bewoners, het verzorgend personeel en bezoekers aanmerkelijk verbeteren, wat leidt tot minder ziekte en uitval. Zowel voor binnen als buiten kunnen wij u van dienst zijn.

Graag staan wij u terzijde door het maken van ontwerpen, het opstellen van beheerplannen en het begeleiden van personeel bij het werken met bewoners in de groene omgeving.

Een zorgtuin is een tuin waarbij rekening wordt gehouden met de beleving en de mogelijkheden van de bewoners. Het is een veilige plek waar de bewoners heerlijk kunnen ontspannen, wandelen, genieten, snuffelen en ontdekken. De tuin biedt prikkels voor de zintuigen. Denk aan dieren om contact mee te maken, geurende planten, zoet fruit, kolkend water, ritselende takken en zachte blaadjes enz..

Iedere tuin heeft plekken met een eigen identiteit. Denk hierbij aan het gezamenlijke terras, de bewegingstuin, het intieme terras, het overdekte terras, het dierenverblijf en het wandelgedeelte.

Verbinden speelt een belangrijke rol op elk zorgterrein. Niet alleen de verbinding tussen de cliënt en zijn begeleiders of bezoekers, maar ook de verbindingen tussen verschillende delen van het terrein. Door een duidelijke indeling van het terrein kan de cliënt herkennen waar hij zich bevindt.

Groententuin

Boerderij

Fysiopad

Privétuin

Belevingstuin of zintuigentuin

Ontmoetingsplekken

Groenbeheer

Doorgaans beschikken zorginstellingen over ruime percelen groene ruimte. Dat is een gevolg van het feit dat zorginstellingen historisch gezien hun cliënten wilden afzonderen van de “gewone wereld”.  Zorginstellingen vonden dus vaak hun plek in het buitengebied. In de jaren ’70, ’80 en ’90 waren grote budgetten beschikbaar voor het onderhoud en het inrichten van deze terreinen. De terreinen werden dan ook vaak ingericht als een gewone tuin met intensief groenonderhoud. Op dit moment staan de budgetten onder druk en worden vanuit ecologisch perspectief nieuwe wegen bewandeld wanneer de groene ruimte vraagt om een nieuwe invulling.

Bloemrijk grasland is een goed voorbeeld van een ecologisch verantwoorde invulling waarbij het groenonderhoud beperkt blijft tot enkele keren per jaar. Het gemaaide gras wordt doorgaans afgevoerd om de onderliggende grond “arm” te houden. Hierdoor kan de diversiteit aan soorten en dus bloemen behouden blijven. Waar voorheen bijvoorbeeld een hectare grond 30 keer per jaar gemaaid werd als een gazon, groeien nu bloeiende planten en grassen met een hoogte tot bijvoorbeeld 70 cm. Dit is een natuurlijker beeld dat beter is voor flora en fauna, aantrekkelijk oogt en het noodzakelijke lagere prijskaartje draagt.

Cliëntenparticipatie

Ook voor cliënten van een zorginstelling is het belangrijk om een betekenisvolle daginvulling te hebben. Voor deze mensen is een betekenisvolle dagbesteding extra belangrijk. Het geeft hun het noodzakelijk gevoel van zelfrespect en eigenwaarde wanneer ze een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van de plek waar ze wonen.

Om cliënten op langere termijn succesvol te kunnen laten deelnemen aan het groenonderhoud is een duidelijke structuur noodzakelijk. In feite gaat het om een organisatiestructuur waarin alle essentiële onderdelen een plek krijgen. Het terrein moet zodanig ingericht zijn dat er door cliënten gewerkt kan worden. Het moet in eerste instantie veilig zijn. Voor de meeste cliënten is een heldere indeling van het terrein ook erg belangrijk. Verder moet er een duidelijk overzicht zijn van taken en werkzaamheden. Hiervoor is een groenbeheerplan een uitstekend middel.