Biodiversiteit in de tuinen

Tuinontwerp Landschappelijke tuinen in het buitengebied

Biodiversiteit in de tuinen

Aansluiten bij de natuur met een landschappelijk tuinontwerp

Wij werken steeds meer in het buitengebied waar grote percelen vragen om een deels natuurlijke invulling. Aansluiten bij de omliggende natuur heeft veel voordelen en is in onze werkwijze een vanzelfsprekend uitgangspunt geworden. Bewoners van het buitengebied hebben vaak een bewuste keuze gemaakt om dichter bij de natuur te wonen en waarderen de natuur. Het mooiste resultaat geeft een tuin die bijna onzichtbaar overloopt in de omliggende natuur. Dat kan bereikt worden op grotere percelen door een stuk van het perceel te ontwikkelen als natuur. Vaak zijn dat buitenranden van het perceel. De rest van de tuin, het deel van de tuin wat rond het huis ligt kan ingericht worden als tuin. Door op het eigen perceel planten te kiezen die aansluiten bij de natuurlijke planten ontstaan de mooiste overgangen. In een landschappelijk tuinontwerp komen zowel tuinplanten als natuurlijke inheemse planten voor.

Om bij de natuur aan te sluiten is het van belang een goed beeld te hebben welke planten oorspronkelijk voorkomen in een bepaald gebied. Vaak zijn bodems verstoord, maar is er toch een oude zaadbank aanwezig. Langlevende kiemkrachtige zaden wachten op gunstige omstandigheden om te kunnen ontkiemen. Voor natuurontwikkeling zijn deze zaden van groot belang. Soms wordt naast het gebruik van een aanwezige zaadbank ook bijgezaaid. Voor wilde bloemenzaden wordt dan goed gekeken naar de waterhuishouding en de grondsoort van een gebied. Omdat de ontwikkeling van een gebiedseigen flora jaren kan duren, worden ook regelmatig éénjarige akkerbloemen, tweejarige en kortlevende meerjarige soorten ingezaaid. Ook stinzenbeplantingen kunnen voor een schitterende bloemenzee in het voorjaar zorgen.

Het beheer en onderhoud van natuurlijke beplantingen is wezenlijk anders dan bij gecultiveerde tuinplanten. We adviseren u hoe u dit beheer kunt uitvoeren. Een prettige bijkomstigheid is dat een natuurlijk beheer vaak goedkoper is.

Om vlinders in uw tuin te krijgen biedt een natuurlijke invulling van uw tuin ook mogelijkheden. De rupsen van vlinders , moeten zich tegoed kunnen doen aan natuurlijke waardlanten. Zones met specifieke struiken en brandnetels bieden rupsen deze ruimte. Liefst ligt dit struweel op het zuiden.

De eerste stap naar een mooi buitenleven begint bij Buro Buitenlust.

Tags: